Stowarzyszenie Krwi Chrystusa jest duchową rodziną skupiającą osoby świeckie, księży i zakonników, którzy rozważają Misterium Paschalne oraz szczególnie czczą Krew Chrystusa.

Żyją oni wspólną modlitwą i łaskami wypływającymi z sakramentu Chrztu świętego. Stowarzyszeni uczestniczą w dziedzictwie duchowym Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa i wspólnie z nimi oddają swój czas, modlitwę, pracę, zdolności i zdrowie na rzecz całego Kościoła. Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zostało zatwierdzone przez Papieską Radę ds. Świeckich 24 maja 1988 roku. Jest ono ściśle złączone ze Zgromadzeniem Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, założonym w 1834 roku w Acuto k. Rzymu przez św. Marię De Mattias (1805 ? 1866). Jego celem jest adoracja Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego oraz współpraca z Nim w dziele zbawienia poprzez coraz radykalniejsze oddanie się Bogu.

Najwięcej Członków mieszka w archidiecezji wrocławskiej,/do której należy legnicka i świdnicka ? w 73 parafiach i ich filiach. W Całej Polsce w 139 parafiach i filiach/. Ważną podstawą biblijną dla działalności w ramach Stowarzyszenia Krwi Chrystusa jest powołanie do świętości, do uczynków miłosierdzia według Błogosławieństw Ewangelicznych. Stowarzyszeni winni stosować Słowo Boże we wszystkich sytuacjach życia, oddawać swoje życie Bogu i bliźnim. Kto kocha Chrystusa, temu bliski jest drugi człowiek, osoba będąca obok nas.

SKC czerpią siłę i natchnienie do realizacji zadań z modlitwy ku czci Krwi Chrystusa. Ponadto chętnie włączają się w tok życia swoich parafii poprzez działalność charytatywną, zbieranie ofiar na posiłki dla biednych, wspomaganie inicjatyw parafialnych,organizację pielgrzymek. W wyznaczony dzień w PARAFII SKC rozważa Pismo św. i modli się w intencjach całego świata odmawiając Różaniec i Litanię do Krwi Chrystusa.  

Na uwagę zasługuje fakt, że istnieje spora grupa Polaków - członków SKC na Litwie,na Białorusi, w Kanadzie, w Szkocji, a pojedynczo też w innych krajach. Każdy z nas przeżywa cierpienia i trudności dnia codziennego, udręczony jest lękiem, niepewnością i własną słabością, błądzi pomiędzy blaskiem a cieniem. Dla nas wszystkich miłość wypływająca z serca i Krwawych Ran Zbawiciela nich stanie się źródłem pozytywnych bodźców, aby nadać sens i wartość swojemu życiu.   

Członkowie tej wspólnoty, którzy dzisiaj wobec Kościoła potwierdzają swoje pragnienie kontynuowania modlitwy w duchowej rodzinie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa otrzymują  legitymacje, które potwierdzają ich zaangażowanie apostolskie i modlitewne.

Pragną pełniej wypełnić swą konsekrację chrzcielną służąc Bogu i Kościołowi, żyjąc duchowością Krwi Chrystusa.

świadomi wielkiej godności wypływającej z bycia członkiem tego Stowarzyszenia w Kościele i wypływających z nich zadań.

Pragną brać czynny udział w misji szerzenia czci Krwi Chrystusa, CENY naszego zbawienia. Pragną swe życie kształtować poprzez życie duchowością Krwi Chrystusa, która wzywa członków do pielęgnowania w swoim sercu Miłości do Jezusa Ukrzyżowanego i starania się o to, aby On był poznany i ukochany przez wszystkich, pamiętając o czystej intencji czynienia wszystkiego z miłości ku Bogu i dla zbawienia dusz. Pragną swe życie budować na Słowie Bożym i Sakramentach świętych.

Św. Maria De Mattias ukaże nam drogę, która pozwoli ?wyzwolić się od wszystkich niepewności, frustracji, udręki? ? uzdrowi ?ze wszelkich ran duszy, dolegliwości ciała, pozwoli odrodzić się i oczyścić we Krwi Baranka?

 

Modlitwa do św. Marii De Mattias:

Ojcze Święty, Ty w Swojej nieskończonej Miłości, przyozdobiłeś świętą Marię De Mattias  swoimi łaskami, aby była w Kościele świadkiem tajemnicy Krwi Chrystusa. Za Jej wstawiennictwem udziel członkom Stowarzyszenia Krwi Chrystusa łaski, aby trwali w adoracji Baranka, który dla nas umarł i zmartwychwstał, odnowili się w Jego Krwi Nowego Przymierza i ogłaszali narodom moc Miłości Ukrzyżowanej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.  Amen.

 

W naszej parafii Wspólnota ta spotyka się będzie w Łęknicy w III czwartek miesiąca 40 minut przed Eucharystią. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy

Kandydaci do bierzmowania


Poznaj moc 7 sakramentów
(kliknij logo)

Polecamy

Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu

 

Diecezjalny Portal Młodych

 

Diecezjalny Portal
Ruchu Światło-Życie 

 

 
Zielonogórsko-Gorzowski
Gość Niedzielny
 
 

Pismo Sw Biblia Tysiaclecia

product-666 REKOLEKCJE


Centrum Formacji Duchowej w Krakowie

 

Copyright © 2013 Parafia św. Barbary w Łęknicy. All Rights Reserved.